Radon, mätning och åtgärder

November 20, 2023 by No Comments

Det är dags att ta kontroll över din hälsa genom att genomföra en radonmätning i ditt hem! Radonsäsongen är nu i full gång, och det är hög tid att beställa radondosor för att genomföra en noggrann långtidsmätning. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt erhålla ett pålitligt årsmedelvärde och därigenom säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Radon är osynligt och det enda sättet att upptäcka dess närvaro är genom en grundlig mätning. I bostäder och offentliga byggnader är det etablerade gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar att långvarig exponering för höga radonhalter är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Varje år kopplas omkring 500 fall av lungcancer till radon, och över 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger gränsvärdet.

En noggrann långtidsmätning är den mest tillförlitliga metoden för att bedöma radonhalt och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. Mätningen bör sträcka sig över minst 60 dagar, under eldningsäsongen från den 1 oktober till den 30 april. Genom att enkelt placera ut radondosor enligt medföljande instruktioner och skicka dem för analys efter mätperiodens slut, får du inom cirka en vecka en ackrediterad mätrapport.

Radon kan finnas överallt, vilket gör det kritiskt att genomföra en radonmätning oavsett var du bor. Det garanterar att du och din familj inte utsätts för farliga radonhalter. Speciellt vid följande omständigheter är det extra viktigt att genomföra en radonmätning:

  • Vid husköp eller försäljning.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har gått över tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Om radonmätningen indikerar halter över 200 Bq/m³ är det nödvändigt att vidta åtgärder för att skydda din hälsa och ditt hem. Åtgärderna kan omfatta ökad luftomsättning, tätning eller isolering. Vid radon i hushållsvattnet kan behandling utföras genom luftning eller användning av kolfilter.

Att vara proaktiv och genomföra en radonmätning är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och skydda dig och din familj från potentiella hälsorisker. Beställ radonmätning nu!

Relaterad information:
Radon messen