Radonmätning i villa – enkelt och billigt

March 15, 2023 by No Comments

Det är viktigt att genomföra en radonmätning i villor, hus och radhus under eldningssäsongen, vilket är från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader, så kallad långtidsmätning, för att få en tillförlitlig uppfattning om radonhalten under året. För bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är det riktvärdet 200 Bq/m3 som gäller som årsmedelvärde för radonhalten. Om radonhalten överstiger gräns- och riktvärdena bör en utredning göras för att fastställa orsaken till de höga halterna. Det är avgörande att identifiera källan till radonet för att vidta lämpliga åtgärder.

Radon kan förekomma i inomhusluften och kan härstamma från marken under och omkring bostaden, hushållsvattnet eller byggnadsmaterial. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i bostäder enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, som uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över det tillåtna gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta den. Radonhalten kan variera under året och även under dygnets timmar på grund av faktorer såsom temperatur- och vindförhållanden, ventilation och hur ofta bostaden vädras. Det är därför viktigt att genomföra en långtidsmätning under minst två månader för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Genom en långtidsmätning kan man erhålla en mer korrekt uppfattning om radonhalten i bostaden.

Om du exempelvis köper ett hus eller nyligen har genomfört en åtgärd, kan en korttidsmätning användas för att undersöka radonhalten. Det är viktigt att notera att en korttidsmätning endast är rådgivande och kan inte användas för att fatta myndighetsbeslut. Trots detta ger en korttidsmätning en tydlig indikation på om det finns ett problem med radon i bostaden.

För att säkerställa en hälsosam boendemiljö är det viktigt att mäta radonhalten i ditt hem. Det enda sättet att garantera en radonfri miljö är att genomföra en radonmätning. Genom att beställa en radonmätning kan du få reda på om radonhalten i ditt hem är hög och vidta åtgärder för att minska den om det behövs.

En radonmätning är en enkel och kostnadseffektiv process. Så om du vill säkerställa en hälsosam boendemiljö, beställ radonmätning för villa idag!