Det är viktigt att genomföra en radonmätning i villor, hus och radhus under eldningssäsongen, vilket är från den 1 oktober…